Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng là:

A.

Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ.

B.

Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

C.

Nha Trang, Vinh, Vũng Tàu.

D.

Đà Nẵng, Huế, Hải Dương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...