Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa vùng là:

A.

Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ.

B.

Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

C.

Nha Trang, Vinh, Vũng Tàu.

D.

Đà Nẵng, Huế, Hải Dương.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...