Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia gồm có:

A.

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

B.

Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

C.

Hà Nội, Hải Phòng.

D.

Đà Nẵng - Cần Thơ - Hải Phòng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...