Các tờ báo Hữu thanh, Tiếng dân, Đông P háp thời báo, Thực nghiệp dân báo của ai?

A.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

B.

Tư sản Việt Nam.

C.

Địa chủ và tư sản Việt Nam

D.

Tiểu tư sản.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...