Các tờ báo Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê của ai?

A.

Tư sản Việt Nam

B.

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức

C.

Đảng Lập hiến

D.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tầng lớp tiểu tư sản trí thức

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...