Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất là:

A.

Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

B.

Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên.

C.

Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tây.

D.

Thái Bình, Thanh Hóa.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...