Các tỉnh, thành phố có tỉ lệ thất nghiệp cao nhất là:

A.

Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên

B.

Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên.

C.

Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tây.

D.

Thái Bình, Thanh Hóa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Tây.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...