Các tỉnh nào dưới đây dành chính quyền sớm nhát trong  cách mạng tháng tám 1945

A.

Hà Nội, Huế, Sài Gòn 

B.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Hà Nội

C.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Huế

D.
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...