Các tỉnh nào dưới đây dành chính quyền sớm nhát trong  cách mạng tháng tám 1945

A.

Hà Nội, Huế, Sài Gòn 

B.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Hà Nội

C.

Quảng Ngãi, Quảng Nam, Hà Tĩnh,Huế

D.
Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...