Các tỉnh được giải phóng trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là

A.

Lai Châu, Kon Tum, Plây ku.

B.

Lai Châu, Xavanakhét.

C.

Phongxalì, Plâyku, Kon Tum.

D.

Kon Tum, Phongxalì.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Kon Tum, Phongxalì.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...