Các tỉnh được giải phóng trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là

A.

Lai Châu, Kon Tum, Plây ku.

B.

Lai Châu, Xavanakhét.

C.

Phongxalì, Plâyku, Kon Tum.

D.

Kon Tum, Phongxalì.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...