Các tilacôit không chứa:

A. Các trung tâm phản ứng
B. Hệ các sắc tố
C. Enzim cácbôxi hoá
D. Các chất chuyền điện tử
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...