Các tilacôit không chứa:

A. Các trung tâm phản ứng
B. Hệ các sắc tố
C. Enzim cácbôxi hoá
D. Các chất chuyền điện tử
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...