Các tia phóng xạ là tác nhân gây xuất hiện:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến NST.

C.

Đột biến gen và đột biến NST.

D.

Thường biến và đột  biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đột biến gen và đột biến NST.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...