Các tia phóng xạ là tác nhân gây xuất hiện:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến NST.

C.

Đột biến gen và đột biến NST.

D.

Thường biến và đột  biến.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...