Các tia phóng xạ là tác nhân gây xuất hiện:

A.

Đột biến gen.

B.

Đột biến NST.

C.

Đột biến gen và đột biến NST.

D.

Thường biến và đột  biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đột biến gen và đột biến NST.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...