Các tia phóng xạ được dùng để gây đột biến nhân tạo vì chúng có khả năng:

A.

cắt đứt các sợi dây vô sắc của thoi phân bào.

B.

cản trở sự hình thành thoi phân bào.

C.

kích thích và ion hóa các nguyên tử.

D.

kích thích nhưng không gây ion hóa các nguyên tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kích thích nhưng không gây ion hóa các nguyên tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...