Các tia phóng xạ được dùng để gây đột biến nhân tạo vì chúng có khả năng:

A.

cắt đứt các sợi dây vô sắc của thoi phân bào.

B.

cản trở sự hình thành thoi phân bào.

C.

kích thích và ion hóa các nguyên tử.

D.

kích thích nhưng không gây ion hóa các nguyên tử.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 20 phút có lời giải - đề số 9

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...