Các tia không bị lệch trong điện trường và từ trường là

A. tia α và tia β.
B. tia γ và tia X.
C. tia γ và tia β.
D. tia α, tia γ và tia X.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...