Các tia được sắp xếp theo khả năng xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là

A. α, β, γ.
B. α, γ, β.
C. β, γ, α.
D. γ, β, α.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...