Các tia có cùng bản chất là

A. tia γ và tia tử ngoại.
B. tia α và tia hồng ngoại.
C. tia β và tia α.
D. tia α, tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...