Các tia có cùng bản chất là

A. tia γ và tia tử ngoại.
B. tia α và tia hồng ngoại.
C. tia β và tia α.
D. tia α, tia hồng ngoại và tia tử ngoại.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...