Các tia a, β, γ có cùng năng lượng. Cách xếp đúng thứ tự các tia này theo độ đâm xuyên tăng dần khi 3 tia này xuyên qua không khí là:

A.

β, α, γ.

B.

γ, β, α.

C.

α, γ, β.

D.

α, β, γ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

α, β, γ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...