Các thị xã được giải phóng trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là

A.

thị xã Lai Châu và thị xã Thà Khẹt.

B.

thị xã Lai Châu, thị xã Kon Tum và thị xã Thà Khẹt

C.

thị xã Thà Khẹt và thị xã Plây ku.

D.

thị xã Kon Tum và thị xã Plây ku.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...