Các thị xã được giải phóng trong cuộc tiến công chiến lược đông - xuân 1953 - 1954 là

A.

thị xã Lai Châu và thị xã Thà Khẹt.

B.

thị xã Lai Châu, thị xã Kon Tum và thị xã Thà Khẹt

C.

thị xã Thà Khẹt và thị xã Plây ku.

D.

thị xã Kon Tum và thị xã Plây ku.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thị xã Lai Châu và thị xã Thà Khẹt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...