Các thành phố lớn có sức thu hút đầu tư nước ngoài vì

A.

có nguồn lao động rẻ, dồi dào.

B.

không thiếu lao động có trình độ cao.

C.

cơ sở vật chất - kĩ thuật hiện đại.

D.

cơ chế đầu tư hấp dẫn

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...