Các tài nguyên chủ yếu của vùng Trung tâm Hoa Kì là

A.

đồng cỏ, đất phù sa, than, sắt, dầu mỏ và khí tự nhiên

B.

đồng cỏ, đất phù sa, than, kim loại màu, sắt

C.

đồng cỏ, đất phù sa, kim loại màu, dầu mỏ

D.

đồng cỏ, đất phù sa, thủy năng, kim loại màu

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đồng cỏ, đất phù sa, than, sắt, dầu mỏ và khí tự nhiên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...