Các sóng ánh sáng giao thoa bị triệt tiêu lẫn nhau (xuất hiện vân tối) tại vị trí cố định trong môi trường, nếu tại vị trí này

A.

chúng đồng pha và có chu kì bằng nhau.

B.

chúng ngược pha nhau và có biên độ bằng nhau.

C.

pha của chúng khác nhau một lượng  và có vận tốc bằng nhau.

D.

pha của chúng khác nhau một lượng π và có bước sóng bằng nhau.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...