Các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi thuộc vùng Tây Bắc nước ta nằm ở vị trí

A.

phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn

B.

phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn.

C.

phía Nam dãy Hoàng Liên Sơn

D.

giữa dãy Hoàng Liên Sơn và các dãy núi ở phía tây.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...