Các số nguyên x,y sao cho z = x + yi thỏa mãn z³ = 18 + 26i là ? 

A.

img1.

B.

img1.

C.

 img1.

D.

 img1.

Đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...