Các sinh vật sống trong đất (giun, chân khớp...) có vai trò chủ yếu đối với môi trường đất là:

A.

làm tăng độ ẩm của đất.

B.

làm đất tơi xốp, tăng độ màu mỡ.

C.

chống xói mòn.

D.

tạo nơi sống cho sinh vật khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

làm đất tơi xốp, tăng độ màu mỡ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...