Các sinh vật sống trong đất (giun, chân khớp...) có vai trò chủ yếu đối với môi trường đất là:

A.

làm tăng độ ẩm của đất.

B.

làm đất tơi xốp, tăng độ màu mỡ.

C.

chống xói mòn.

D.

tạo nơi sống cho sinh vật khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

làm đất tơi xốp, tăng độ màu mỡ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...