Các sinh vật nào sau đây thường là đối tượng cho qúa trình hình thành loài khác khu?

A.

Các quần thể cá voi cư trú ở các bờ đối diện của đại tây dương.

B.

Các con hổ ở bên này và bên kia sườn núi.

C.

Ruồi giấm trên chuối và ruồi giấm trên cam.

D.

Các cây súng trong hồ ở Alasca và các cây súng trên đảo Madagasca.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các cây súng trong hồ ở Alasca và các cây súng trên đảo Madagasca.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...