Các sinh vật nào sau đây thường là đối tượng cho qúa trình hình thành loài khác khu?

A.

Các quần thể cá voi cư trú ở các bờ đối diện của đại tây dương.

B.

Các con hổ ở bên này và bên kia sườn núi.

C.

Ruồi giấm trên chuối và ruồi giấm trên cam.

D.

Các cây súng trong hồ ở Alasca và các cây súng trên đảo Madagasca.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...