Các sinh vật nào sau đây thường là đối tượng cho qúa trình hình thành loài khác khu?

A.

Các quần thể cá voi cư trú ở các bờ đối diện của đại tây dương.

B.

Các con hổ ở bên này và bên kia sườn núi.

C.

Ruồi giấm trên chuối và ruồi giấm trên cam.

D.

Các cây súng trong hồ ở Alasca và các cây súng trên đảo Madagasca.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Các cây súng trong hồ ở Alasca và các cây súng trên đảo Madagasca.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...