Các sinh vật biến đổi gen được sử dụng trong:

A.

thay đổi thành phần gen của quần thể sinh vật.

B.

nghiên cứu khoa học.

C.

công nghiệp dược phẩm, nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

D.

làm phong phú tạo sự đa dạng sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thay đổi thành phần gen của quần thể sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...