Các sinh vật biến đổi gen được sử dụng trong:

A.

thay đổi thành phần gen của quần thể sinh vật.

B.

nghiên cứu khoa học.

C.

công nghiệp dược phẩm, nông nghiệp, bảo vệ môi trường.

D.

làm phong phú tạo sự đa dạng sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thay đổi thành phần gen của quần thể sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...