Các sâu bọ bay, lần đầu chiếm lĩnh không trung ở thời kì nào?

A.

kỉ Cambri.

B.

kỉ Than đá.

C.

đại Trung sinh.

D.

kỉ Pecmơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kỉ Pecmơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...