Các sâu bọ bay, lần đầu chiếm lĩnh không trung ở thời kì nào?

A.

kỉ Cambri.

B.

kỉ Than đá.

C.

đại Trung sinh.

D.

kỉ Pecmơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...