Các sâu bọ bay, lần đầu chiếm lĩnh không trung ở thời kì nào?

A.

kỉ Cambri.

B.

kỉ Than đá.

C.

đại Trung sinh.

D.

kỉ Pecmơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

kỉ Pecmơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 20 phút có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...