Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được quy định trong:

A.

Luật hành chính 

B.

Luật hôn nhân - gia đình

C.

Luật dân sự 

D.

Hiến pháp

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...