Các quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của công dân được quy định trong:

A.

Luật hành chính 

B.

Luật hôn nhân - gia đình

C.

Luật dân sự 

D.

Hiến pháp

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hiến pháp

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...