Các quốc lộ chạy dọc theo chiều dài đất nước là:

A.

1A và đường Hồ Chí Minh.

B.

1A, 14, đường Hồ Chí Minh.

C.

1A và đường 6, 9.

D.

Đường Hồ Chí Minh và đường 19.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1A, 14, đường Hồ Chí Minh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...