Các quốc gia trên thể giới được chia làm hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, dựa vào

A. sự khác nhau về tổng dân số
B. sự khác nhau về thu nhập bình quan đầu người
C. sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế- xã hội
D. sự khác nhau về điều kiện tự nhiên
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Các quốc gia trên thể giới được chia làm hai nhóm nước phát triển và đang phát triển, dựa vào sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế- xã hội (sgk Địa lí 11 trang 6)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...