Các quặng đồng quan trọng có giá trị sản xuất đồng là:

A.

Pirit đồng.

B.

Malachit.

C.

Chancozit.

D.

Pirit đồng, malachit và chancozit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Pirit đồng, malachit và chancozit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...