Các quặng đồng quan trọng có giá trị sản xuất đồng là:

A.

Pirit đồng.

B.

Malachit.

C.

Chancozit.

D.

Pirit đồng, malachit và chancozit.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...