Các quặng đồng quan trọng có giá trị sản xuất đồng là:

A.

Pirit đồng.

B.

Malachit.

C.

Chancozit.

D.

Pirit đồng, malachit và chancozit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Pirit đồng, malachit và chancozit.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...