Các quần thể ưu thế của quần xã thực vật cạn là:

A.

thực vật thân gỗ, có hoa.

B.

thực vật thân bò, có hoa.

C.

thực vật hạt trần.

D.

thực vật bậc thấp.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...