Các quần thể ưu thế của quần xã thực vật cạn là:

A.

thực vật thân gỗ, có hoa.

B.

thực vật thân bò, có hoa.

C.

thực vật hạt trần.

D.

thực vật bậc thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thực vật thân gỗ, có hoa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...