Các quần thể ưu thế của quần xã thực vật cạn là:

A.

thực vật thân gỗ, có hoa.

B.

thực vật thân bò, có hoa.

C.

thực vật hạt trần.

D.

thực vật bậc thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

thực vật thân gỗ, có hoa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...