Các quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học khi:

A.

môi trường bị giới hạn, quần thể đạt được số lượng tối đa cân bằng với sức chịu đựng của môi trường.

B.

môi trường lí tưởng, mức sinh sản tối đa, mức tử vong tối thiểu.

C.

sự rủi ro của môi trường lớn như dịch bệnh, vật kí sinh, vật ăn thịt.

D.

môi trường thường xuyên biến động không cố định.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

môi trường lí tưởng, mức sinh sản tối đa, mức tử vong tối thiểu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...