Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián đoạn hay liên tục tạo thành đơn vị cấu trúc nào?

A.

Các nòi sinh học của một quần thể.

B.

Các nòi trong một loài.

C.

Các nòi địa lí trong một khu phân bố.

D.

Các nòi trong một chi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các nòi trong một loài.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...