Các quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích được diễn tả trên hình vẽ bên lần lượt bằng

A.

đường cong 1 và đường thẳng 3.

B.

đường thẳng 3 và đường thẳng 4.

C.

đường cong 1 và đường thẳng 4.

D.

đường cong 1 và đường thẳng 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đường cong 1 và đường thẳng 2.

Qúa trình đẳng tích V=cost => là đường thẳng trên đồ thị pOV => đường 2

Qúa trình đẳng nhiệt đồ thị là đường hyperbol => đường cong 1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...