Các quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích được diễn tả trên hình vẽ bên lần lượt bằng

A.

đường cong 1 và đường thẳng 3.

B.

đường thẳng 3 và đường thẳng 4.

C.

đường cong 1 và đường thẳng 4.

D.

đường cong 1 và đường thẳng 2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...