Các quá trình đẳng nhiệt và đẳng tích được diễn tả trên hình vẽ bên lần lượt bằng

A.

đường cong 1 và đường thẳng 3.

B.

đường thẳng 3 và đường thẳng 4.

C.

đường cong 1 và đường thẳng 4.

D.

đường cong 1 và đường thẳng 2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...