Các phương pháp bón phân?

A.

Bón cho rễ và bón cho lá

B.

Bón cho lá bón cho quả

C.

Bón cho quả và bón cho hạt

D.

Bón cho quả và bón cho rễ

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Bón cho rễ và bón cho lá

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...