Các phép lai hoán đổi giữa dạng làm bố và mẹ được gọi là:

A.

Hồi giao.

B.

Lai tương đương.

C.

Lai thuận nghịch.

D.

Lai kinh tế.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...