Các phép lai hoán đổi giữa dạng làm bố và mẹ được gọi là:

A.

Hồi giao.

B.

Lai tương đương.

C.

Lai thuận nghịch.

D.

Lai kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lai thuận nghịch.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...