Các phép lai hoán đổi giữa dạng làm bố và mẹ được gọi là:

A.

Hồi giao.

B.

Lai tương đương.

C.

Lai thuận nghịch.

D.

Lai kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lai thuận nghịch.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải - 60 phút - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...