Các phát minh về vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ thuộc nhóm lĩnh vực nghiên cứu nào trong cách mạng khoa học kĩ thuật?

A.

Những vật liệu mới.

B.

Công nghệ thông tin.

C.

Công nghệ sinh học.

D.

Chinh phục vũ trụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chinh phục vũ trụ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...