Các phát minh về vệ tinh nhân tạo, du hành vũ trụ thuộc nhóm lĩnh vực nghiên cứu nào trong cách mạng khoa học kĩ thuật?

A.

Những vật liệu mới.

B.

Công nghệ thông tin.

C.

Công nghệ sinh học.

D.

Chinh phục vũ trụ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chinh phục vũ trụ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...