Các phát biểu sau đây về tính chất sóng ánh sáng, phát biểu nào đúng

A.

ánh sáng là một sóng dọc.

B.

ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng có chu kì nhất định.

C.

cường độ sáng tỉ lệ với biên độ sóng tại mỗi vị trí.

D.

ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, bước sóng không phụ thuộc vào chiết suất của môi trường mà ánh sáng truyền qua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng có chu kì nhất định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...