Các phát biểu sau đây về tính chất sóng ánh sáng, phát biểu nào đúng

A.

ánh sáng là một sóng dọc.

B.

ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng có chu kì nhất định.

C.

cường độ sáng tỉ lệ với biên độ sóng tại mỗi vị trí.

D.

ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, bước sóng không phụ thuộc vào chiết suất của môi trường mà ánh sáng truyền qua.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng có chu kì nhất định.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 50 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...